Now.vn - Food Delivery

다운로드 Now.vn - Food Delivery


  • 출시일: 2019-05-18
  • 현재 버전: 3.3.1
  • 파일 크기: 115.13 MB
  • 개발자: Foody Corporation
  • 호환성: iOS 필요 9.0 이상. or Android KitKat 4.4, Lollipop 5.0, Marshmallow 6.0, Nougat 7.0, Oreo 8.0, Android P 9.0또는 나중에

Now.vn - Food Delivery Android 용 스크린 샷

다운로드 및 설치 Now.vn - Food Delivery Android에서

다른 한편에서는 원활한 경험을하려면 파일을 장치에 다운로드 한 후 파일을 사용하는 방법을 알아야합니다. APK 파일은 Android 앱의 원시 파일이며 Android 패키지 키트를 의미합니다. 모바일 앱 배포 및 설치를 위해 Android 운영 체제에서 사용하는 패키지 파일 형식입니다.
네 가지 간단한 단계에서 사용 방법을 알려 드리겠습니다. Now.vn - Food Delivery 귀하의 전화 번호.1 단계 : 다운로드 Now.vn - Food Delivery 귀하의 기기에서

아래의 다운로드 미러를 사용하여 지금 당장이 작업을 수행 할 수 있습니다. 그것의 99 % 보장 . 컴퓨터에서 파일을 다운로드하는 경우, 그것을 안드로이드 장치로 옮기십시오.  


2 단계 : 기기에 타사 앱 허용

설치하려면 Now.vn - Food Delivery, 타사 응용 프로그램이 현재 설치 소스로 활성화되어 있는지 확인해야합니다. 메뉴 > 설정 > 보안> 으로 이동하여 알 수없는 소스 를 선택하여 휴대 전화가 Google Play 스토어 이외의 소스에서 앱을 설치하도록 허용하십시오.


3 단계 : 파일 관리자로 이동

이제 위치를 찾으십시오 Now.vn - Food Delivery 방금 다운로드 한 파일입니다.
일단 당신이 Now.vn - Food Delivery 파일을 클릭하면 일반 설치 프로세스가 시작됩니다. 메시지가 나타나면 "예" 를 누르십시오. 그러나 화면의 모든 메시지를 읽으십시오.


4 단계 : 즐기십시오

Now.vn - Food Delivery 이 (가) 귀하의 기기에 설치되었습니다. 즐겨!


다운로드

다운로드 Android

새로운 내용 Now.vn - Food Delivery v3.3.1?

Nhanh chóng, thuận tiện và đáng tin cậy, Now là ứng dụng giao hàng đồ ăn thức uống, bên cạnh nhiều dịch vụ khác như giao hàng hoa, bách hóa, thực phẩm tươi sống, mỹ phẩm và thuốc, đặt bàn, thuê người giúp việc, giặt ủi, dịch vụ vận chuyển bưu kiện và chở khách. Chúng tôi cung cấp đa dạng dịch vụ để giúp cuộc sống của bạn dễ dàng hơn: - Tất cả quán ăn, cửa hàng bạn yêu thích và hàng nghìn địa điểm khác, tích hợp trong cùng một ứng dụng - Đảm bảo giao hàng tận cửa - Muôn vàn ưu đãi mỗi ngày - thỏa mãn vị giác của bạn! Đã có mặt tại các thành phố lớn ở Việt Nam: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Nha Trang, Vũng Tàu, Biên Hòa, Bình Dương, Huế, Cần Thơ, Vinh, Quảng Ninh. Tải ứng dụng Now ngay hôm nay!

keyboard_arrow_up